Autorzy:Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
W bańce szklanej, z której odpompowano powietrze...4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W bańce szklanej, z której odpompowano powietrze...

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Wiemy, że aby w obwodzie popłyną prąd musimy mieć jakąś pracę wyjścia.
`f=W/h` 

Gdzie f jest częstotliwośćią, W jest pracą, h jest stałą Plancka. Wiemy również, że częstotliwość możemy wyrazić przy pomocy wzoru:

`f=c/lambda` 

Gdzie λ jest długością fali, c jest prędkością światła, f jest częstotliwością.

Oznacza to, że otrzymujemy:

`c/lambda=W/h` 

Wymnażamy równanie na krzyż:

`W*lambda=h*c\ \ \ \ |:lambda` 

`W=(h*c)/lambda` 

Gdzie:

`lambda=590\ nm=590*10^-9\ m=5,9*10^-7\ m` 

`h=6,63*10^-34\ J*s` 

`c=3*10^8\ m/s`   

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`W=(6,63*10^-34\ J*s\ *3*10^8\ m/s)/(5,9*10^-7\ m)= (19,89*10^(-34+8)\ J*s\ m/s)/(5,9*10^-7\ m)=(19,89*10^-26\ J*m)/(5,9*10^-7\ m) = 3,37*10^(-26-(-7))\ J=3,37*10^-19\ J ` 

Zamieniamy dżule na elektronowolty:

`1 J=6,25*10^18\ eV` 

Wówczas praca wyjścia wynosi:

`W=3,37*10^-19\ J=3,37*10^-19*6,25*10^18\ eV=21,06*10^(-19+18)\ eV=2,1*10*10^-1\ eV=2,1\ eV` 

Oznacza to, że praca wyjścia metalu nie może być większa niż W=2,1 eV. Wówczas odczytujemy z tabeli, że warunek ten spełnia cez.