Autorzy:Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Jaka jest częstotliwość graniczna dla potasu...4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jaka jest częstotliwość graniczna dla potasu...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4*Zadanie
5*Zadanie

Z tabeli odczytujemy, że praca wyjscia dla potasu wynosi:

`W=2,3\ eV=2,3*1,6*10^-19\ J=3,68*10^-19\ J` 

Częstotliwość graniczną obliczmy korzystając z wzoru:

`f_"gr"=W/h` 

Gdzie fgr jest częstotliwością graniczną, W jest pracą wyjścia, h=6,63∙10^-34 J∙s jest stałą Plancka. Wówczas podstawiając dane liczbowe od wzoru mamy, że:

`f_"gr" =(3,68*10^-19\ J)/(6,63*10^-34\ J*s)=0,55*10^(-19-(-34))\ 1/s=5,5*10^-1*10^15\ Hz=5,5*10^14\ Hz`