Autorzy:Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
W kuchence mikrofalowej żywność podgrzewają...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W kuchence mikrofalowej żywność podgrzewają...

1Zadanie
2Zadanie
4Zadanie
5*Zadanie
6Zadanie

Wzór na energię ma postać:

`E=h*f` 

Gdzie E jest energią, h jest stałą Plancka, f jest częstotliwością. Wiemy, że:

`f=2,45\ GHz=2,45*10^9\ Hz` 

`h=6,63*10^-34\ J*s` 

Podstawiając dane do wzoru otrzymamy energię fotonów w mikrofalówce:

`E=6,63*10^-34\ J*s\ *2,45*10^9\ Hz=16,24*10^(-34+9)\ J*s*1/s=16,24*10^-25\ J~~1,6*10^-24\ J`  

Badamy teraz, czy ta energia jest większa, czy mniejsza niż energia fotonów światła.

Wiemy, że długość fali światła wynosi:

`"od " lambda=0,4mum=4*10^-7\ m\ " do " lambda=0,7mum=7*10^-7\ m`  

Wówczas energię obliczymy ze wzoru:

`E=h*c/lambda` 

Gdzie c jest prędkością światła, a λ jest długością fali.

Dla λ=0,4 μm:

`E=6,63*10^-34\ J*s\ *(3*10^8\ m/s)/(4*10^-7\ m) = 6,63*10^-34\ J*s\ *0,75*10^(8-(-7))\ 1/s = ` 

`=6,63*10^-34\ J*s\ 0,75*10^15\ 1/s=4,97*10^(-34+15)\ J = 4,97*10^-19\ J`    

Dla λ=0,7 μm:

`E=6,63*10^-34\ J*s\ *(3*10^8\ m/s)/(7*10^-7\ m) = 6,63*10^-34\ J*s\ *0,43*10^(8-(-7))\ 1/s = `

`=6,63*10^-34\ J*s\ 0,43*10^15\ 1/s=2,85*10^(-34+15)\ J = 2,85*10^-19\ J ` 

Z tego wynika, że energia fotonu w kuchence mikrofalowej jest mniejsza niż energia fotonów światła.