Autorzy:Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Samochód o masie...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 `"Dane:"` 

`"m"=1200\ "kg"` 

`"v"=108\ "km"/"h"=108*(1000\ "m")/(3600\ "s")=30\ "m"/"s"` 

 `"F"=2\ 400\ "N"` 

`"Szukane:"` 

`"s"="?"` 

Najpierw obliczamy opóźnienie, które jest równoważne do przyspieszenie, ma jedynie inny znak:

`"a"=-"F"/"m"=-(2\ 400\ "N")/(1\ 200\ "kg")` 

`"a"=-2\ "m"/"s"^2` 

W dalszych obliczeniach pomijamy minus, bo oznacza on jedynie to, że opóźnienie działa w przeciwnym kierunku do ruchu ciała (ponieważ ciało hamuje). 

Teraz możemy obliczyć czas, w jakim ciało wyhamowuje:

`"v"="a"*"t"\ "/:a"` 

`"v"/"a"=(strike"a"*"t")/strike"a"` 

`"t"="v"/"a"` 

Podsatwiamy dane liczbowe:

`"t"=(30\ "m"/"s")/(2\ "m"/"s"^2)=15\ "s"` 

Teraz możemy obliczyć drogę hamowania ze wzoru:

`"s"=("a"*"t"^2)/2=(2*"m"/"s"^2*(15\ "s")^2)/2=(2*\"m"/strike("s"^2)*225\ strike("s"^2))/2` 

`"s"=225\ "m"` 

Odpowiedź: Droga hamowania samochodu wynosiła 225 m.