Autorzy:Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Narysuj opisane niżej sytuacje...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Narysuj opisane niżej sytuacje...

17.3Zadanie
17.4Zadanie
17.5Zadanie
17.6Zadanie

`"a)"` 

Odmierzamy linijką długość wektora siły wypadkowej i tworzymy proporcje: 

`5,2\ "cm"\ -\ "F"_"wyp"`  

`1\ "cm"\ -\ 1\ "N"`

`"F"_"wyp"=(1\ "N"*5,2\ strike"cm")/(1\ "cm")` 

`"F"_"wyp"=5,2\ "N"` 

`"b)"` 

`5,6\ "cm"\ -\ "F"_"wyp"` 

`1\ "cm"\ -\ 1\ "N"` 

`"F"_"wyp"=(1\ "N"*5,6\ strike"cm")/(1\ strike"cm")`  

`"F"_"wyp"=5,6\ "N"` 

`"c)"` 

`5\ "cm"\ -\ "F"_"wyp"` 

`1\ "cm"\ -\ 1\ "N"` 

`"F"_"wyp"=(1\ "N"*5\ strike"cm")/(1\ strike"cm")` 

`"F"_"wyp"=5\ "N"`