Autorzy:Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Przeczytaj opis wycieczki...4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Najpierw musimy obliczyć dane do wykresów: 

Po zdaniu "Po półtorej godziny, mając za sobą 8 km" mamy dane:

`"t"_1=1,5\ "h"` 

`"s"_1=8\ "km"` 

Obliczamy więc prędkość na tym etapie trasy:

`"v"_1="s"_1/"s"_1=(8\ "km")/(1,5\ "h")` 

`"v"_1=5,33\ "km"/"h"` 

Po zdaniu "Potem szliśmy z prędkością 5 km/h aż do godziny 13.00" mamy dane:

`"t"_2=13:00-11:00=2 "h"` 

`"v"_2=5\ "km"/"h"` 

Obliczamy zatem drogę:

`"s"_2="v"_2*"t"_2=5\ "km"/strike"h"*2\ strike"h"` 

`"s"_2=10\ "km"` 

Dodajemy więc poprzednią drogę i otrzymujemy punkt na wykresie:

`(13:00,18\ "km")` 

Na koniec obliczamy prędkość na ostatnim etapie: 

`"s"_3=21\ "km"-18\ "km"=3\ "km"` 

`"t"_3=15:30-14:15=1\ "h"\ 15\ "min"=1,25\ "h"`

`"v"_3="s"_3/"t"_3=(3\ "km")/(1,25\ "h")=2,4\ "km"/"h"` 

Teraz możemy narysować wykresy:

  • Prędkości od czasu: 

  • drogi od czasu: