Autorzy:Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Na wykresie (zob. rysunek 13.5)...4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Żeby prawidłowo wyznaczyć średnią prędkość motocykla musimy obliczyć drogę przebytą w każdym z etapów przedstawionych na wykresie.

`"Dane:"` 

`"v"_1=10\ "m"/"s"` 

`"t"_1=200\ "s"-0\ "s"=200\ "s"` 

`"v"_2=25\ "m"/"s"`  

`"t"_2=350\ "s"-200\ "s"=150\ "s"`  

`"v"_3=30\ "m"/"s"` 

`"t"_3=400 "s"-350\ "s"=50\ "s"`  

` ` `"v"_4=5\ "m"/"s"` 

`"t"_4=500\ "s"-400\ "s"=100\ "s"` 

`"Szukane:"` 

`"s"_1","\ "s"_2","\ "s"_3","\ "s"_4="?"` 

Korzystamy ze wzoru:

`"s"="v"*"t"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"s"_1="v"_1*"t"_1=10\ "m"/strike"s"*200\ strike"s"=2\ 000\ "m"` 

`"s"_2="v"_2*"t"_2=25\ "m"/strike"s"*150\ strike"s"=3\ 750\ "m"` 

`"s"_3="v"_3*"t"_3=30\ "m"/strike"s"*50\ strike"s"=1\ 500\ "m"` 

`"s"_4="v"_4*"t"_4=5\ "m"/strike"s"*100\ strike"s"=500\ "m"` 

Całkowita droga to suma dróg na poszczególnych etapach:

`"s"="s"_1+"s"_2+"s"_3+"s"_4` 

`"s"=2\ 000\ "m"+3\ 750\ "m"+1\ 500\ "m"+500\ "m"` 

`"s"=7\ 750\ "m"` 

Teraz łatwo możemy obliczyć średnią prędkość na całej trasie:

`"v"_"śr"="s"/"t"=(7\ 750\ "m")/(500\ "s")` 

`"v"_"śr"=15,5\ "m"/"s"` 

`"b)"` 

Rysujemy wykres:

 Każdemu z czasów odpowiada odpowiedni odcinek drogi. Kolejno obliczamy:

 dla

`"t"_1=200\ "s"` 

Droga miała wartość:

`"s"_1=2\ 000\ "m"` 

A to tworzyło punkt na wykresie (200,2000)

dla

`"t"_"p2"=350\ "s"` 

Droga miała wartość:

`"s"_"p2"="s"_1+"s"_2=2\ 000\ "m"+3\ 750\ "m"=5\ 750\ "m"` 

Co tworzyło kolejny punkt (350, 5750)

I tak kolejno:

`"t"_"p3"=400\ "s"` 

`"s"_"p3"="s"_"p2"+"s"_3=5\ 750\ "m"+1\ 500\ "m"=7\ 250\ "m"` 

Punkt (400, 7250)

`"t"_"p4"=500\ "s"` 

`"s"_"p4"="s"_"p3"+"s"_4=7\ 250\ "m"+500\ "m"=7\ 750\ "m"` 

Punkt (500, 7750) 

Zauważ, że czasy zaznaczone na wykresie powyżej odpowieadają czasom z wykresu w podręczniku (rysunek 13.5). 

`"c)"` 

Zakładamy, że zmiana prędkości odbyła się szybko w porównaniu do trwania ruchu. Wykres ma nam jedynie schematycznie przedstawić zmianę prędkości.