Autorzy:Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Tabela przedstawia wyniki pomiarów...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Tylko dla ciała 2 przyspieszenie zmieniało się o stałą wielkość (o 5 m/s). Dlatego to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie obliczamy ze wzoru:

`"a"_2="v"_2/"t"=(20\ "m"/"s")/(4\ "s")` 

`"a"_2=5\ "m"/"s"^2` 

Przyspieszenie ciała 1 zmniejszało się z czasem (przyrosty prędkości zmniejszały się: 4 m/s, 3 m/s, 2 m/s). Natomiast przyspieszenie ciała 2 zwiększało się (przyrosty prędkości zwiększały się: 6 m/s, 7 m/s, 8 m/s).