Autorzy:Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Oblicz energię, którą należy dostarczyć...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz energię, którą należy dostarczyć...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`"Dane:"` 

`Delta"T"=50\ [email protected]=50\ "K"` 

`"V"=3\ "dm"^3` 

`"c"=4200\ "J"/("kg"*"K")`   

`"Szukane:"` 

`"Q"="?"` 

Z tablic odczytujemy, że gęstość wody wynosi: 

`rho=1\ "kg"/"dm"^3` 

Wzór na gęstośc przekształcamy tak, aby znaleźć masę:

`rho="m"/"V"\ "/"*"V"` 

`"m"=rho*"V"` 

Podstawiamy dane:

`"m"=1\ "kg"/strike"dm"^3*3\ strike"dm"^3` 

`"m"=3\ "kg"` 

Teraz możemy obliczyć energię: 

`"Q"="c"*"m"*Delta"T"`  

`"Q"=4200\ "J"/(strike"kg"*strike"K")*3\ strike"kg"*50\ strike"K"` 

`"Q"=630\ 000\ "J"` 

`"Q"=630\ "kJ"` 

Odpowiedź: Należy dostarczyć 630 kJ energii.