Autorzy:Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Przerysuj tabele do zeszytu...4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przerysuj tabele do zeszytu...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Wzór na wykonaną pracę: 

`"W"="F"*"s"` 

Żeby obliczyć przemieszczenie przekształcamy powyżzy wzór: 

`"W"="F"*"s"\ "/:F"`  

`"W"/"F"=(strike"F"*"s")/strike"F"` 

`"s"="W"/"F"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"s"=(125\ "J")/(5\ "N")=25\ "m"` 

 

Żeby obliczyć siłę przekształcamy:

`"W"="F"*"s"\ "/:s"` 

`"W"/"s"=("F"*strike"s")/strike"s"` 

`"F"="W"/"s"` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"=(48\ "J")/(12\ "m")=4\ "N"` 

Na koniec obliczamy pracę:

`"W"="F"*"s"=47\ "N"*8\ "m"=376\ "J"` 

 

Siła (N)

Przemieszczenie (m)

Wykonana praca (J)

5

25

125

4

12

48

47

8

376