Autorzy:Bartłomiej Piotrowki
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Troje uczniów zastanawiało się...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Troje uczniów zastanawiało się...

5Zadanie

Człowiek oddziałuje z liną według III zasady dynamiki. Czyli siła, z jaką będzie ciągnąć linę, będzie równa co do wartości sile, z jaką lina będzie oddziaływała na niego. Do liny przyłożone są więc dwie siły, po obu jej końcach, działające w tych samych kierunkach, ale o przeciwnych zwrotach i wartościach. Suma tych sił nie przekracza granicy zrywalności liny. Każda z osób zadaje różną wartość siły, a wypadkowa siła nadaje linie przyspieszenie zgodne z kierunkiem większej siły. Z tego wynika, że rację ma Ania. 

Z kolei siła, jaką zadaje linie każda z osób zależy od masy tych osób. Więc rację ma również Tomek. 

Iwona twierdzi, że kluczową rolę odgrywa tutaj tarcie. Ono również zależy od masy osób, a także od współczynnika tarcia. 

Ostatecznie można uznać, że rację ma Ania, która twierdzi, ze wynik współzawodnictwa zależy od siły, z jaką ciągnie się linę.