Autorzy:Bartłomiej Piotrowki
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Wskaż właściwe dokończenie...4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż właściwe dokończenie...

6aZadanie
6bZadanie
6cZadanie
6dZadanie
6eZadanie

Ciało pokonując tunel w laboratorium Zero Gravity Research Facility osiąga na jego końcu prędkość około 50 m/s.

Aby obliczyć prędkość uzyskaną przez to ciało korzystamy ze wzoru:

`"v"="g"*"t"` 

`"v"=9,8\ "m"/"s"^strike2*5,18\ strike"s"=50,8\ "m"/"s"`