Autorzy:Bartłomiej Piotrowki
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Piłka spadająca...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Piłka spadająca...

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Zadanie można rozwiązać na 2 sposoby: 

`"I sposób"` 

`"Dane:"` 

`"t= 2,4 s"` 
`"v= 22"\ "m"/"s"` 

Obliczamy z jakim przyspieszeniem poruszała się piłka: 

`"a"="v"/"t"=(22\ "m"/"s")/(2,4\ "s")=9,2\ "m"/"s"^2` 

`"II sposób"` 

Obliczamy, jaką prędkość osiągnęłaby piłka, gdyby spadała swobodnie: 

`"v"_1="g"*"t"=10\ "m"/"s"^2*2,4\ "s"=24\ "m"/"s"` 

 

Oba sposoby udowadniają, że piłka nie spadała swobodnie (w pierwszym sposobie przyspieszenie, z jakim się poruszała nie wynosiło tyle, co przyspieszenie ziemskie, natomiast w drugim sposobie prędkość, którą powinna osiągnąć piłka spadając swobodnie, różniło się od tej, którą faktycznie osiągnęła).