Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Gwizdek służący do wydawania poleceń psu emituje dźwięki o częstotliwościach słabo słyszalnych...4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Gwizdek służący do wydawania poleceń psu emituje dźwięki o częstotliwościach słabo słyszalnych...

6.4.1.Zadanie
6.4.2.Zadanie
6.4.3.Zadanie

`a)` 

 

`b)` 

`"Długość fali"` 

Ogólny wzór na długość fali ma postać:

`lambda_n=(4L)/(2n-1) ` 

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

`n=2` 

`L=l=5,1\ cm` 

Wówczas otrzymany wzór ma postać:

`lambda=(4l)/3` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`lambda=(4*5,1\ cm)/(3)=(20,4\ cm)/3=6,8\ cm=0,068\ m `  

`"Częstotliwość fali" ` 

Korzystamy z wzoru na długość fali zależną od częstotliwości:

`lambda=v/f` 

Gdzie:

`v=340\ m/s` 

Wówczas otrzymujemy, że wzór na częstotliwość ma postać:

`f=v/lambda` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=(340\ m/s)/(0,068\ m)=5000\ 1/s=5000\ Hz` 

 

`c)` 

Wiemy, że długość fali dla tonu podstawowego możemy wyrazic za pomocą wzoru:

`lambda_1=v/f_1` 

Wiemy również, że wzór na długość fali w piszczałkach zamknietych ma postać:

`lambda=(4L)/(2n-1) ` 

gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

`lambda=lambda_1` 

`n=1` 

`f_1=10 000\ Hz` 

Wówczas otrzymujemy wzór, z którego wyznaczamy długość piszczałki:

 `v/f_1=(4L)/(2*1-1)` 

`v/f_1 = 4L\ \ \ \ |:4 ` 

`L=(v)/(4f_1)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`L=(340\ m/s)/(4*10 000\ Hz)=(340\ m/s)/(40 000\ 1/s)=0,0085\ m=8,5\ mm `