Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Śpiewak operowy ćwiczy w ciepły wieczór nad brzegiem jeziora. Jego głos rozchodzi się w powietrzu...4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Śpiewak operowy ćwiczy w ciepły wieczór nad brzegiem jeziora. Jego głos rozchodzi się w powietrzu...

6.2.4.Zadanie
6.2.5.Zadanie
6.2.6.Zadanie
6.2.7.Zadanie

Wypisujemy dane liczbowe podane w zadaniu:

`v_1=343\ m/s` 

`v_2=1480\ m/s` 

`lambda_1=78\ cm=0,78\ m` 

Będziemy korzystać z wzoru na dłogość fali:

`lambda=v*T` 

Wiemy, że:

`lambda_1=v_1*T` 

Gdzie:

`T=1/f` 

Wówczas możemy wyznaczć częstość rozchodzenia się fali:

`lambda_1=v_1*1/f\ \ \ \ |*f` 

`f*lambda_1=v_1\ \ \ \ \|:lambda_1` 

`f=v_1/lambda_1` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=(343\ m/s)/(0,78\ m) =439,74\ 1/s~~440\ Hz`  

 

Dla fali rozchodzącej się w wodzie częstotliwość jest taka sama jak dla fali rozchodzącej się w powietrzu. Dlatego możemy zapisać, że długość fali w wodzie ma postać:

`lambda_2=v_2/f` 

`lambda_2=(v_2)/(v_1/(lambda_1))` 

`lambda_2=(v_2)/(v_1)*lambda_1` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`lambda_2=(1480\ m/s)/(343\ m/s)*0,78\ m = 4,315*0,78\ m=3,37\ m=337\ cm`