Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Człowiek może rozróżnić dźwięki dochodzące do niego w odstępach czasu... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Człowiek może rozróżnić dźwięki dochodzące do niego w odstępach czasu...

6.2.1.Zadanie
6.2.2.Zadanie
6.2.3.Zadanie

Wypisujemy dane liczbowe podane w zadaniu:

`Deltat=0,1\ s` 

`v_"dź" = 340\ m/s` 

Odległość obliczamy korzystając z wzoru:

`lambda=v*T` 

Gdzie dla naszgo przypadku mamy, że:

`lambda=x` 

`v=v_"dź"` 

`T=(Deltat)/2` 

Wówczas otrzymujemy, że minimalna odległość od przeszkody, przy jakiej odbita od niej fala dźwiękowa wywołuje echo wynosi:

`x=(v_"dź"*Deltat)/2` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`x=(340\ m/s*0,1\ s)/2=(34\ m)/2=17\ m`