Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wahadło fizyczne to bryła sztywna, która może obracać się wokół poziomej osi...4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wahadło fizyczne to bryła sztywna, która może obracać się wokół poziomej osi...

Zadanie 4. Winda towarowaZadanie
Zadanie 5. Wahadło fizyczneZadanie

`5.1.` 

Wiemy, że częstotliwość drgań możemy wyrazić poprzez liczbę wahnięć i czas trwania drgania:

`f=n/t` 

Gdzie:

`n=10` 

`t=21\ s` 

Okres drgań miotły będzie wynosił:

`T=1/f` 

`T=1/(n/t)` 

`T=t/n` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T=(21\ s)/(10)=2,1\ s` 

 

`5.2.` 

Moment bezwładności miotły wyznaczymy ze wzoru:

`T=2pisqrt(I/(mgd))\ \ \ \ \ |\ "podnosimy do kwadratu"` 

`T^2=4pi^2 I/(mgd)\ \ \ \ \ |*mgd` 

`mgdT^2 = 4pi^2I\ \ \ \ \ |:4pi^2` 

`I=(mgdT^2)/(4pi^2)` 

Gdzie:

`m=530\ g=0,53\ kg` 

`g=9,81\ m/s^2` 

`d=120\ cm-20\ cm=100\ cm=1\ m`  

`T=2,1\ s` 

   

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`I=(0,53\ kg*9,81\ m/s^2 * 1\ m * (2,1\ s)^2 )/(4*3,14^2) = (5,1993\ kg*m^2/s^2* 4,41\ s^2)/(39,47842) = (22,928913\ kg*m^2)/(39,47842)=0,5808\ kg*m^2~~0,58\ kg*m^2 ` 

 

`5.3.` 

Moment bezwładności miotły będzie A.większy niż moment bezwładności pręta (wokół tej samej osi obrotu) o takiej samej masie i długości, ponieważ 1. większa część masy znajduje się dalej od osi obrotu.