Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W fabryce znajduje się suwnica bramowa. Z suwnicy wypuszczono 4 m liny...4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii

W fabryce znajduje się suwnica bramowa. Z suwnicy wypuszczono 4 m liny...

Zadanie 1. Ruch drgającyZadanie
Zadanie 2. Suwnica bramowaZadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`l=4\ m` 

`m=10\ kg` 

`alpha=5^@` 

 

`2.1.` 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

Z rysunku możemy odczytać, że:

`tgalpha=a/g\ \ =>\ \ a=g *tgalpha` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a=9,81\ m/s^2*tg5^@=9,81\ m/s^2 *0,0875=0,858375\ m/s^2~~0,86\ m/s^2` 

 

`2.2.` 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

  

Z rysunku możemy odczytać, że:

`sinalpha=A/l\ \ =>\ \ A=lsinalpha`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`A=4\ m*sin5^@ =4\ m*0,0872=0,3488\ m~~0,35\ m` 

 

`2.3.` 

Wzór na energię kinetyczną ma postać:

`E_k=(mv^2)/2` 

Wiemy, że w położeniu równowagi:

`v=v_max=Aomega` 

Wówczas wzór na energię będzie miał postać:

`E_k=(m(Aomega)^2)/2` 

`E_k=1/2mA^2omega^2` 

`E_k=1/2mA^2((2pi)/T)^2` 

`E_k=1/2mA^2((2pi)/(2pisqrt(l/g)))^2` 

`E_k=1/2mA^2(sqrt(g/l))^2` 

`E_k=1/2mA^2g/l` 

`E_k=(mgA^2)/(2l)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`E_k=(10\ kg*9,81\ m/s^2*(0,35\ m)^2)/(2*4\ m) =(98,1\ kg*m/s^2*0,1225\ m^2)/(8\ m)=(12,01725\ N*m^2)/(8\ m)=1,502\ J~~1,5\ J ` 

Uwaga! W odpowiedziach podano inną odpowiedź, ponieważ przyjęto, że przyspieszenie ziemskie wynosi: g=10m/s2 

 

`2.4.` 

Korzystamy z wzoru na drogę w ruchu przyspieszonym:

`s=(at^2)/2\ \ =>\ \ s=(a*(v/a)^2)/2\ \ =>\ \ s=(a*v^2/a^2)/2\ \ =>\ \ s=v^2/(2a)` 

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

`v=v_"max" = Aomega` 

`a=g` 

`s=h_"max"` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`h_"max"=(Aomega)^2/(2g)` 

`h_"max" =(A^2omega^2)/(2g) `   

`h_"max"=(A^2*((2pi)/T)^2)/(2g) ` 

`h_"max"=(A^2*((2pi)/(2pisqrt(l/g)))^2)/(2g) ` 

`h_"max" = (A^2*(sqrt(g/l))^2)/(2g) ` 

`h_"max" =(A^2 * g/l)/(2g)` 

`h_"max"=(A^2g)/(2 g l ) ` 

`h_"max" =(A^2)/(2l)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`h_"max" = (0,35\ m)^2/(2*4\ m)=(0,1225\ m^2)/(8\ m)=0,0153\ m~~0,015\ m ` 

 

`2.5.` 

Okres drgań wahadła obliczamy korzystając ze wzoru:

`T=2pisqrt(l/g)` 

Uzupełniamy dane w tabeli: