Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Gdy akrobata stanie na środku trampoliny (patrz rysunek)...4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Gdy akrobata stanie na środku trampoliny (patrz rysunek)...

5.5.1.Zadanie
5.5.2.Zadanie
5.5.3.Zadanie
5.5.4.Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`x_o=10\ cm=0,1\ m` 

 

Wiemy, że częstotliwość jest odwrotnie proporcjonalna do okresu:

`f=1/T` 

Gdzie:

`T=2pisqrt(x_o/g)` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`f=1/(2pisqrt(x_0/g))` 

`f=1/(2pi)sqrt(g/x_0)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=1/(2*3,14)* sqrt((9,81\ m/s^2)/(0,1\ m)) = 0,159*sqrt(98,1\ 1/s^2)=0,159*9,905\ 1/s=1,575\ 1/s~~1,58\ Hz `