Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Jeden koniec sprężyny ekspandera trzymasz w dłoni, a do drugiego końca...4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Jeden koniec sprężyny ekspandera trzymasz w dłoni, a do drugiego końca...

5.5.1.Zadanie
5.5.2.Zadanie
5.5.3.Zadanie
5.5.4.Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`m=0,5\ kg` 

`k=200\ N/m` 

 

Sprężynę należy pociągnąć w górę, gdy ciężarek maksymalnie naciągnie sprężynę w dół.

Czas, w którym należy pociągać ciężarek jest okresem ruchu i wynosi:

`Deltat=T=2pisqrt(m/k)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`Deltat=2*3,14*sqrt((0,5\ kg)/(200\ N/m))=6,28*sqrt(0,0025\ (kg)/((kg*m/s^2)/m))=6,28*sqrt(0,0025\ s^2)=6,28*0,05\ s=0,314\ s~~0,31\ s`