Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wahadło na Ziemi ma okres drgań T=5 s. Jaki okres drgań będzie...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`T=5\ s` 

`g_J=23,3\ m/s^2` 

Obliczamy długość wahadła na Ziemi korzystając z wzoru na okres drgań wahadła:

`T=2pisqrt(l/g_z)\ \ \ \ |\ "podnosimy do kwardatu"` 

`T^2=4pi^2 l/g_z\ \ \ \ |*g_z/(4pi^2)` 

`l=(g_z T^2)/(4 pi^2)` 

Wzór na okres drgań wahadła na Jowiszu będzie mieć postać:

`T_J=2pisqrt(((g_z T^2)/(4 pi^2))/(g_J))` 

`T_J = 2pi sqrt((g_z T^2)/(4 pi^2 g_J))` 

`T_J=(2pi)/(2pi) sqrt((g_z T^2)/(g_J))` 

`T_J=sqrt((g_zT^2)/(g_J))` 

`T_J=Tsqrt(g_z/g_J)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T_J=5\ s * sqrt((9,81\ m/s^2)/(23,3\ m/s^2))= 5\ s *sqrt(0,42103) = 5\ s * 0,6489 = 3,24\ s`