Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Metalową kulkę o masie m=0,3 kg zawieszono na nieważkiej... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`m=0,3\ kg` 

 

`a)` 

`T=2\ s` 

`l=1\ m` 

Wzór na okres drgań wahadła przekształcamy tak, aby wyznaczyć jego długość:

`T=2pisqrt(l/g)\ \ \ \ |\ "podnosimy do kwadratu"` 

`T^2=4pi^2 l/g\ \ \ \ |*g/(4pi^2)` 

`l=(T^2*g)/(4pi^2)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`l=((2\ s)^2 *9,81\ m/s^2 )/(4*3,14^2)=(4\ s^2*9,81\ m/s^2)/(4*9,8596)=(39,24\ m)/(39,44\ m)=0,994\ m~~1\ m` 

 

`b)` 

Korzystamy z wzoru ma okres drgań zależny od współczynnika sprężystości i przekształcamy go tak, aby wyznaczyć stałą sprężystości:

`T=2pisqrt(m/k)\ \ \ \ |\ "podnosimy do kwadratu"` 

`T^2=4pi^2m/k\ \ \ \ |*k` 

`kT^2=4pi^2m\ \ \ \ |:T^2` 

`k=(4pi^2m)/(T^2)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`k=( 4*3,14^2*0,3\ kg )/( 2\ s )^2 = (11,83\ kg)/(4\ s^2)=2,96\ (kg*m)/s^2 \ 1/m=2,96\ N/m`