Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Na placu zabaw znajdują się urządzenia na sprężynach... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na placu zabaw znajdują się urządzenia na sprężynach...

5.2.8.Zadanie
5.2.9.Zadanie
5.2.10.Zadanie
5.2.11.Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`m=20\ kg` 

`T=0,5\ s` 

`A=4\ cm=0,04\ m` 

Maksymalna siła wywierana przez dziecko będzie sumą siły ciążenia i siły z jaką dziecko działa na bujak:

`F=F_"g"+F_d` 

Gdzie

`F_"g"=mg` 

`F_d=ma` 

W sile z jaką dziecko działa na bujak przyspieszenie jest maksymalnym przyspieszeniem ruchu drgającego:

`a=a_"max"=Aomega^2` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`F=mg+ma_"max"` 

`F=m(g+a_"max")` 

`F=m(g+Aomega^2)` 

`F=m(g+A((2pi)/T)^2)` 

`F=m(g+(4pi^2A)/T^2)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`F=20\ kg*(9,81\ m/s^2+(4*(3,14)^2*0,04\ m )/(0,5\ s)^2) =20\ kg*(9,81\ m/s^2+(1,5775\ m)/(0,25\ s^2))=20\ kg*(9,81\ m/s^2+6,31\ m/s^2)=20\ kg*16,12\ m/s^2= 322,4\ kg*m/s^2~~322\ N`