Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Kamień rzucono poziomo z pewnej wysokości z prędkością...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`v_0=20\ m/s` 

`alpha=45^@` 

Kąt pomiędzy prędkością chwilową, a prędkością początkową można wyrazić przy użyciu funkcji trygonometrycznych:

`tgalpha=v_0/v_(ch)` 

Wyznaczamy prędkość chwilową:

`v_(ch)=v_0/(tgalpha)` 

Prędkość chwilową można wyrazić przy pomocy wzoru:

`v_(ch)=g*t` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`g*t=(v_0)/(tg45^@)\ \ \ \ |:g\ \ \ \ (tg45^@=1)` 

`t=v_0/g` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=(20\ m/s)/(9,81\ m/s^2)=2,03\ s~~2\ s`