Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Podczas jazdy ze stałą prędkością koło roweru o średnicy...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Podczas jazdy ze stałą prędkością koło roweru o średnicy...

1.10.4.Zadanie
1.10.5.Zadanie
1.10.6.Zadanie
1.10.7.Zadanie
1.10.8.Zadanie
1.10.9.Zadanie
1.10.10.Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`d=70\ cm=0,7\ m` 

`t=2\ min=120\ s` 

`n=200` 

Korzystamy z wzoru na przyspieszenie dośrodkowe:

`a_"doś"=v^2/r` 

Gdzie dla naszego przpadku mamy, że:

`r=d/2` 

`v=omega*r=(2pi)/T*r=(2pin)/t*r=(2pinr)/t=(2pin d/2)/t=(pind)/t`  

Wówczas otrzymujemy, że:

`a_"doś"=((pind)/t)^2/(d/2)` 

`a_"doś"=(pind)^2/t^2*2/d`  

`a_"doś"(2pi^2n^2d^2)/(dt^2)`  

`a_"doś"=(2pi^2n^2d)/t^2` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a_"doś"=(2*(3,14)^2*(200)^2*0,7\ m)/(120\ s)^2 =(2*9,86*40 000*0,7\ m)/(14400\ s^2)=(552160\ m)/(14400\ s^2)=38,4\ m/(s^2)`