Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Dwa oddalające się od siebie odrzutowe samoloty pasażerskie...4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dwa oddalające się od siebie odrzutowe samoloty pasażerskie...

1.9.8.Zadanie
1.9.9.Zadanie
1.9.10.Zadanie
1.9.11.Zadanie
1.9.12.Zadanie
1.9.13.Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`v_1=900\ (km)/h` 

`v_2=2300\ (km)/h` 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

Z twierdzenia Pitagorasa wyznaczamy prędkość:

`v^2=v_1^2+v_2^2` 

`v=sqrt(v_1^2+v_2^2)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v=sqrt((900\ (km)/h)^2+(2300\ (km)/h)^2)=sqrt(810 000\ (km^2)/h^2 +5290 000\ (km^2)/h^2 ) =sqrt(610 0 000\ (km^2)/h^2 )2469,82\ (km)/h~~2470\ (km)/h ` 

Z rysunku oraz przy pomocy funkcji trygonometrycznych wyznacamy kąt, pod jakim pasażer Tu-144 będzie widział Boeing:

`beta=90^@+alpha` 

Gdzie:

`tgalpha=v_2/v_1` 

Podstawiamy dane do wzoru:

`tgalpha=(2300\ (km)/h)/(900\ (km)/h)=2,5556~~2,6` 

Z tablic trygonometrycznych odczytujemy, że:

`alpha=69^@` 

Oznacza to, że:

`beta=90^@+69^@=159^@`