Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Na łódce klasy Finn żagiel ustawiono tak, że jego...4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na łódce klasy Finn żagiel ustawiono tak, że jego...

1.7.1.Zadanie
1.7.2.Zadanie
1.7.3.Zadanie
1.7.4.Zadanie
1.7.5.Zadanie
1.7.6.Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`v=5\ m/s`

`alpha=30^@`

Wiemy, że prędkość  wiatru tworzy z osią łódki kąt α. Z funkcji trygonometrycznej możemy zapisać, że:

`cosalpha=v_x/v` 

A z tego wynika, że:

`v_x=v*cosalpha`   

Gdzie vx jest prędkością wzdłóż osi łódki. Wiemy, że:

`v_"ł"=(100%-20%)*v_x=(1-1/5)*v_x=(5-1)/5*v_x=4/5*v_x`  

`v_"ł"=4/5*v*cosalpha` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v_"ł"=4/5*5\ m/s*cos(30^@)=4\ m/s*(sqrt3)/2=4*0,866\ m/s=3,4641~~3,5\ m/s`