Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wykres przedstawia zależność współrzędnej położenia od czasu...4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wykres przedstawia zależność współrzędnej położenia od czasu...

1.4.5.Zadanie
1.4.6.Zadanie
1.4.7.Zadanie

`a)` 

Kuracjusz miną pijalnię wód w miejscu, gdzie wykres przecina się z osią poziomą.

`x=0 \ m`   

`t=10\ min=600\ s` 

 

`b)` 

Od 30 sekundy do 35 sekundy.

 

`c)` 

 

Odczytujemy z wykresu wektory przemieszczenia:

`Deltax_1=1200\ m` 

`Deltax_2=800\ m` 

`Deltax_3=0\ m` 

`Deltax_4=-1200\ m` 

Obliczamy całkowite przemieszczenie:

`Deltax=Deltax_1+Deltax_2+Deltax_3+Deltax_4` 

`Deltax=1200\ m+800\ m+0\ m+(-1200\ m)=800\ m` 

Czas spaceru odczytujemy z wykresu:

`Deltat=45\ min=2700\ s` 

Obliczam prędkość średnią:

`v_"śr"=(Deltax)/(Deltat)` 

`v_"śr"=(800\ m)/(2700\ s)=0,3\ m/s` 

 

`d)` 

Obliczam całkowitą drogę:

`s=|Deltax_1|+|Deltax_2|+|Deltax_3|+|Deltax_4|` 

`s=|1200\ m|+|800\ m|+|0\ m|+|-1200\ m|=1200\ m+800\ m+0\ m+1200\ m=3200\ m` 

Obliczam wartość prędkości:

`v=s/t` 

`v=(3200\ m)/(2700\ s)=1,19\ m/s`