Autorzy:Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W jednym układzie współrzędnych narysowano...4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W jednym układzie współrzędnych narysowano...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Wszystkie ciała poruszają się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Korzystam ze wzoru na prędkość:

`v=(Deltax)/(Deltat)`  

Gdzie △x to zmiana położenia ciała, a △t to zmina czasu.

`Deltax=x_k-x_p` 

gdzie xk to położenie końcowe, a xp to położenie początkowe.

`Deltat=t_k-t_p` 

gdzie tk to czas końcowy, a tp to czas początkowy.

Równania ruchu:

`x(t)=x_p+v*t` 

Gdzie xp to poczatkowe położenie ciało w chwili tp

`a)` 

Dla wykresu A

`x_k=4,5\ cm\ \ ,\ t_k=45\ s \ \ , \ x_p=3\ cm \ \ ,\ t_p=0\ s \ =>\ Deltat=45\ s \ \ , \ Deltax=1,5\ cm` 

`v=(Deltax)/(Deltat)=(1,5\ cm)/ (45\ s)=15/450 (cm)/s=1/30(cm)/s`       ` `    

`x_A(t)=3\ cm+1/30 (cm)/s*t` 

 

 `b)` 

Dla wykresy B

`x_k=3,5\ cm\ \ ,\ t_k=45\ s \ \ , \ x_p=2\ cm \ \ ,\ t_p=0\ s \ =>\ Deltat=45\ s \ \ , \ Deltax=1,5\ cm` 

`v=(Deltax)/(Deltat)=(1,5\ cm)/ (45\ s)=15/450 (cm)/s=1/30(cm)/s` 

`x_B(t)=2\ cm+1/30 (cm)/s*t` 

 

 

 

`c)` 

Dla wykresu C

`x_k=3\ cm\ \ ,\ t_k=45\ s \ \ , \ x_p=0\ cm \ \ ,\ t_p=0\ s \ =>\ Deltat=45\ s \ \ , \ Deltax=3\ cm` 

`v=(Deltax)/(Deltat)=(3\ cm)/ (45\ s)=1/15 (cm)/s=1/15(cm)/s`

`x_C(t)=0\ cm+1/15 (cm)/s*t=1/15 (cm)/s*t`  

 

 

`d)` 

Dla wykresu D

`x_k=-1,5\ cm\ \ ,\ t_k=55\ s \ \ , \ x_p=4\ cm \ \ ,\ t_p=0\ s \ =>\ Deltat=55\ s \ \ , \ Deltax=-5,5\ cm`

`v=(Deltax)/(Deltat)=(-5,5\ cm)/ (55\ s)=-55/550 (cm)/s=-1/10(cm)/s` 

`x_D(t)=4\ cm+(-1/10 (cm)/s)*t`   

 

`e)` 

Dla wykresu E

`x_k=-4\ cm\ \ ,\ t_k=15\ s \ \ , \ x_p=-1\ cm \ \ ,\ t_p=0\ s \ =>\ Deltat=15\ s \ \ , \ Deltax=-3\ cm` 

`v=(Deltax)/(Deltat)=(-3\ cm)/ (15\ s)=-3/15 (cm)/s=-1/5(cm)/s` 

`x_E(t)=-1\ cm+(-1/5 (cm)/s)*t`