Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2012
Oblicz wartość prędkości liniowej...4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dane:

`M_s=2*10^(30)kg `

`r=15*10^7km=15*10^(10)m `

Szukane:

`V=? `

Rozwiązanie:

Wiemy, że na Ziemię działa siła odśrodkowa wyrażona wzorem:

`F_o=(M_ZV^2)/r `

A także siła wzajemnego przyciągania Ziemi i Słońca:

`F=(GM_ZM_S)/r^2 `

Siły te się równoważą

`F_o=F `

`(M_ZV^2)/r=(GM_ZM_S)/r^2 `

Wyznaczamy wartość prędkości liniowej Ziemi

`(M_ZV^2)/r=(GM_ZM_S)/r^2 ` , skracamy przez `M_Z` oraz mnożymy przez `r`

`V^2=(GM_S)/r\ \ \ ->V=sqrt((GM_S)/r) `

Podstawiamy dane liczbowe 

`V=sqrt(6,67*10^(-11)(N*m^2)/(kg^2)*2*10^(30)kg)/(15*10^(10)m))=sqrt(889333333,3m^2/s^2)=29821,7m/s` 

Odpowiedź: Prędkość liniowa Ziemi w ruchu dookoła Słońca wynosi ponad 29 800 m/s