Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Promień Słońca wynosi obecnie...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Promień Słońca wynosi obecnie...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

a) obecnie

 

`r=7*10^8m `

 

`m=2*10^(30)kg `

 

`V=4/3*pi*r^3 `

 

`V=4/3*3,14*(7*10^8m)^3=1,436*10^(27)m^3 `

 

`rho=m/V `

 

`rho=(2*10^(30)kg)/(1,436*10^(27)m^3)=1392,7(kg)/m^3~~1400(kg)/m^3 `

b) gdy stanie się ono czerwonym olbrzymem

 

`r=1,5*10^(11)m `

 

`m=2*10^(30)kg `

 

`V=4/3*pi*r^3 `

 

`V=4/3*3,14*(1,5*10^(11)m)^3=1,413*10^(34)m^3 `

 

`rho=m/V `

 

`rho=(2*10^(30)kg)/(1,413*10^(34)m^3)=1,415*10^(-4)(kg)/m^3=0,000145(kg)/m^3 `

c) gdy stanie się białym karłem

 

`r=6000km=6000000m `

 

`m=10^(30)kg `

 

`V=4/3*pi*r^3 `

 

`V=4/3*3,14*(6000000m)^3=9,0432*10^(20)m^3 `

 

`rho=m/V `

 

`rho=(10^(30)kg)/(9,0432*10^(20)m^3)=1105803255(kg)/m^3=1,1*10^9(kg)/m^3 `