Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz energię, która....4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz energię, która....

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

 `^12_6C `

`m_C=1kg `

`m_"protonu"=1,6726*10^(-27)\ kg `

`m_"neutronu"=1,6749*10^(-27)\ kg `

`c=3*10^8\ m/s `

Obliczamy łączną masę sześciu protonów i sześciu neutronów

`6*m_"protonu"+6*m_"neutronu"=6*1,6726*10^(-27)\ kg+6*1,6749*10^(-27)\ kg=2,0085*10^(-26)\ kg `

Obliczamy deficyt masy

`Deltam=6*m_"protonu"+6*m_"neutronu"-m_"jądra węgla" `

`Delatm=2,0085*10^(-26)\ kg-19,9210*10^(-27)\ kg=1,64*10^(-28)\ kg `

Aby obliczyć energię wiązania jądra węgla posłużymy się wzorem

`E=mc^2 `

`E=1,64*10^(-28)\ kg*(3*10^8m/s)^2=1,476*10^(-11)\ J `

Obliczona energia powstaje w wyniku syntezy jednego atomu. Musimy obliczyć jaka energia powstanie w wyniku utworzenia 1kg węgla. W tym celu:

Obliczamy ile atomów węgla znajduje się w 1 kg 

`6,022*10^23\ at\ -\ 0,012\ kg `

`\ \ \ \ \ \ x\ \ \ \ \ \ \ \ \ -\ 1\ kg `

`x=(6,022*10^23\ at\ *1kg)\(0,012kg)=5,018*10^25 at `

Liczbę atomów mnożymy przez energię, którą otrzymujemy dla jednego atomu:

`E_c=n*E `

`E_c=5,018*10^25*1,476*10^(-11)J=7,4*10^14J `

Odpowiedź: Wydzieli się `7,4*10^14J` energii