Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wskaż naczynie, w którym po wrzuceniu...4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż naczynie, w którym po wrzuceniu...

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

A)

`m_1=100g=0,1kg `

`t_1=100^oC `

`c_1=130J/(kg*^oC) `

`m_2=200g=0,2kg `

`t_2=20^oC `

`c_2=4200J/(kg*^oC) `

Temperaturę po wrzuceniu kulek do wody obliczymy korzystając z wzoru (zasada oddawania i przyjmowania ciepła):

`t=(m_1*t_1*c_1+m_2*t_2*c_2)/(m_1*c_1+m_2*c_2) `

Po podstawieniu danych:

`t=(0,1kg*100^oC*130J/(kg*^oC)+0,2kg*20^oC*4200J/(kg*^oC))/(0,1kg*130J/(kg*^oC)+0,2kg*4200J/(kg*^oC))=(1300J+16800J)/(13J/(^oC)+840J/(^oC))=(18100J)/(853J/(^oC))=21,22^oC `

Temperatura końcowa w naczyniu A wyniesie 21,22oC

B)

`m_1=100g=0,1kg `

`t_1=100^oC `

`c_1=450J/(kg*^oC) `

`m_2=200g=0,2kg `

`t_2=20^oC `

`c_2=4200J/(kg*^oC) `

`t=(m_1*t_1*c_1+m_2*t_2*c_2)/(m_1*c_1+m_2*c_2) `

Po podstawieniu danych:

`t=(0,1kg*100^oC*450J/(kg*^oC)+0,2kg*20^oC*4200J/(kg*^oC))/(0,1kg*450J/(kg*^oC)+0,2kg*4200J/(kg*^oC))=(4500J+16800J)/(45J/(^oC)+840J/(^oC))=(21300J)/(885J/(^oC))=24,07^oC `

Temperatura końcowa w naczyniu B wyniesie 24,07oC

Odpowiedź: Woda będzie cieplejsza w naczyniu B