Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Pracę 15 J wykonano w czasie...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Pracę 15 J wykonano w czasie...

ĆwiczenieZadanie

`"Dane:"` 

`"W"_1=15\ "J"`  

`"t"_1=3\ "s"`  

`"t"_2=1\ "s"` 

`"Szukane:"` 

`"W"_2="?"` 

`"I sposób"` 

Obliczamy z proporcji:

`3\ "s"\ -\ 15\ "J"` 

`1\ "s"\ -\ "W"_2` 

`"W"_2=(1\ strike"s"*15\ "J")/(3\ strike"s")` 

`"W"_2=5\ "J"` 

`"II sposób"` 

Najpierw obliczamy, z jaką mocą pracowano:

`"P"="W"_1/"t"_1=(15\ "J")/(3\ "s")` 

`"P"=5\ "W"`   

Następnie przekształcamy wzór i obliczamy pracę, jaką wykonano w czasie 1 s:

`"P"="W"_2/"t"_2\ \ \ \ "/"*"t"_2` 

`"P"*"t"_2=("W"_2*strike("t"_2))/strike("t"_2)` 

`"W"_2="P"*"t"_2` 

`"W"_2=5\ "W"*1\ "s"` 

`"W"_2=5\ "J"`   

Opowiedź: W czasie 1 sekundy wykonano pracę 5 J.