Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Przypatrz się ilustracji...4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Aby dowiedzieć się z jakiego metalu wykonany jest ciężarek, musimy wyznaczyć jego gęstość. W tym celu potrzebujemy znać masę i objętość ciężarka.

Ciężar ciężarka wynosi 

`F=1,8N `

A więc jego masa jest równa:

`m=F/g `

`m=(1,8N)/(10N/(kg))=0,18kg=180g `

Siła wyporu równa jest różnicy wskazań siłomierza

`F_w=1,8N-1,6N=0,2N `

Siła wyporu równa jest ciężarowi wypartej wody. Dzięki tej informacji będziemy mogli obliczyć objętość wypartej wody a tym samym objętość ciężarka

`m=F/g `

`m=(0,2N)/(10N/(kg))=0,02kg=20g `

`V=m/rho `

`V=(20g)/(1g/(cm^3))=20cm^3 `

Objętość ciężarka jest więc równa 20cm^3. 

Obliczamy gęstość metalu, z którego jest on wykonany

`rho=m/V `

`rho=(180g)/(20cm^3)=9g/(cm^3) `

Korzystając z tabeli zawartej na końcu podręcznika odszukujemy metal, który ma zbliżoną gęstość do tej przez nas wyliczonej.

Odpowiedź: Ciężarek był wykonany z miedzi