Autorzy:Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo:ZamKor
Rok wydania:2015
Cel: Obserwujemy dyfuzję (II). Schematyczny 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Schematyczne rysunek doświadczenia:

Wynik obserwacji:

Czas rozpoczęcia obserwacji: (odpowiedź indywidualna)

 

Po upływie 15 minut obserwuję powiększenie zabarwionej części jabłka. Odległość od środka do najbardziej oddalonego zabarwionego punktu wynosi 1 cm. Po upływie 30 minut obserwuję ponownie powiększenie zabarwionej części jabłka. Odległość od środka do najbardziej oddalonego zabarwionego punktu wynosi 2,3 cm. Wyjaśnienie zjawiska: Roztwór atramentu umieszczony na jabłku samorzutnie i stopniowo barwił jabłko, ponieważ zaszła dyfuzja cząsteczek jabłka z cząsteczkami atramentu.

Odpowiedź na pytanie:

Dyfuzja cieczy w jabłku jest wolniejsza od dyfuzji cieczy w wodzie. Jest to związane z tym, że cząsteczki wody, ze względu na jej ciekły stan skupienia, nieustannie się poruszają. Jabłko substancja stała. Zawiera on wprawdzie dużą ilość wody, dlatego możemy obserwować w stosunkowo krótkim czasie zjawisko dyfuzji, jednak ruchy cząsteczek nie są tak swobodne i szybkie jak w cieczy, dlatego też dyfuzja zachodzi wolniej.