Autorzy:Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo:ZamKor
Rok wydania:2015
Doświadczenie 2. Cel: Badamy rozszerzalność temperaturową 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Doświadczenie 2. Cel: Badamy rozszerzalność temperaturową

Doświadczenie 2.Zadanie

Schematyczny rysunek doświadczenia:

Wynik obserwacji:

Szklanka zanurzona uprzednio w zimnej wodzie zsunęła się o 1 cm w dół płytki, po czym pozostała w tym miejscu. Szklanka zanurzona uprzednio w gorącej wodzie swobodnie zsunęła się po całej długości płytki. Wyjaśnienie zaobserwowanego zjawiska: Szklanka zanurzona uprzednio w zimnej wodzie zatrzymała się wskutek sił tarcia występujących między szklanką i powierzchnią płytki, które bezpośrednio się ze sobą stykają. Powietrze wypełniające drugą szklance ogrzewa się ciepłem ścian szklanki. Na skutek wzrostu temperatury powietrze to zwiększa swoją objętość i ulatuje przez nieszczelność między szklanką a powierzchnią płytki. Wskutek wydobywającego się między szklanką a powierzchnią płytki powietrza, pomiędzy szklanką a płytką tworzy się bardzo mała przestrzeń i działające siły tarcia są niewielkie, co powoduje swobodne jej zsunięcie się z płytki.