Autorzy:Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo:ZamKor
Rok wydania:2015
Doświadczenie 1.- str.41 Cel:4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Doświadczenie 1.- str.41 Cel:

2Zadanie

Cel :

Wyznaczenie gęstości wody i oleju oraz określenie która z tych substancji ma większą gęstość.

Potrzebne przedmioty i przyrządy pomiarowe:
Waga kuchenna, szlanka wody, szklanka oleju
Kolejne czynności i pomiary:

  • Ważymy na wadze pustą szklankę.
  • Odmierzamy 250 ml wody wlewając ją do szklanki, ważymy tą szklankę z wodą na wadze kuchennej.
  • Odmierzamy 250 ml oleju wlewając ją do szklanki, ważymy tą szklankę z olejem na wadze kuchennej.

 

Masa szklanki:

 

`120g`

 

Masa szklanki z wodą:

 

`370g`

 

Masa 250 ml wody:

 

`370g-120g=250g`

 

 

Mierzona lub wyznaczona wielkość Wynik
Masa pustej szklanki `120g`
Masa szklanki z wodą `250g`
Masa szklanki z olejem `230g`
Gęstość wody `1g/(cm^3)`
gęstość oleju `0,96 g/(cm^3)`

 

 

Masa szk

Masa szklanki z olejem:

 

`350g`

 

Masa 250 ml oleju:

 

`350g-120g=230g`

 

 

Gęstość wody:

 

`rho=m/V= (250g)/(250 ml)=(250g)/(250 cm^3)=1 g/(cm^3)`

Gęstość oleju:

 

`rho= (230g)/(250 ml)=(23g)/(25cm^3)=0,96 g/(cm^3)`

 

Wniosek:Gęstość oleju jest mniejsza od gęstości wody.