Autorzy:Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo:ZamKor
Rok wydania:2015
Sześcienny klocek o krawędzi 2 cm waży 0,216 N4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Sześcienny klocek o krawędzi 2 cm waży 0,216 N

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

Obliczmy masę tego klocka:

`m=F_c/g`

`m=(0,216N)/(10 N/(kg))= 0,0216 kg`

Obliczamy objętość klocka:

`V=2cm*2cm*2cm=8cm^3=0,000008 m^3`

Obliczamy objętość:

`rho=m/V= (0,0216kg)/(0,000008 m^3)=(216/10000kg)/(8/1000000 m^3)=216/strike10000^1(kg)/m^3 * (100strike0000)/8 =`

`=21600/8 (kg)/m^3=2700 (kg)/m^3`

Odpowiedź:

Odpowiedź C.