Autorzy:Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny- Różańska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Pierwotne uzwojenie transformatora zawiera4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Pierwotne uzwojenie transformatora zawiera

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Dane:

`n_p=1000`

`n_w=10 000`

`I_p=100A`

`U_p=5000V`

 

Szukane:

`I_w=?`

`U_w=?`

 

Rozwiązanie:

`U_w/U_p=n_w/n_p`          `/*U_p`

`U_w=n_w/n_p *U_p`

`U_w=10000/1000 *5000V=50 000V`

`I_p/I_w=n_w/n_p`         `/*I_w`

`I_p=n_w/n_p * I_w`        `/:n_w`

`I_p/n_w=1/n_p * I_w`       `/*n_p`

`(I_p*n_p)/n_w=I_w`

`I_w=(100A*1000)/(10000)=10A`