Autorzy:Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańsk
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W jakim czasie silnik o mocy 0,8 kW i 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W jakim czasie silnik o mocy 0,8 kW i

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Dane:

`W=0,8kW`

`eta=40%`

`W=E_u=360kJ`

Szukane:

`t=?`

Rozwiązanie:

Przekształcając wzór na sprawność, obliczymy energię dostarczaną (włożoną)

`eta= E_u/(E_d) * 100% /:(100%*E_u)`

`(eta)/(100%*E_u)= 1/ E_d`

`E_d=(100%*E_u)/(eta)`

`E_d=(100%*360 000)/(40%)=900000J`

Mając te dane możemy przekształcić wzór na moc tak, aby obliczyć czas.

`P=W/t`    `/*t`

`P*t=W `    `/:P`

`t=W/P= E_d/P=(900000J)/(800W)= 9000/8 s=1125s=18,75 min=18 min 45 s`

Odpowiedź:

Silnik wykona tę pracę w 18 min i 45 s