Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Stała równowagi reakcji kwasu octowego...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Stała równowagi reakcji kwasu octowego...

20Zadanie
21Zadanie

W układzie, w stanie równowagi, znajdowały się reagenty, których ilości wynosiły odpowiednio:

`n_"alkohol"=0,5mol `

`n_"kwas"=3mol `

`n_"woda"=3mol `

`n_"ester"=2mol `

Wiemy, że w reakcji powstały 2 mole estru, więc z każdej z substancji początkowych ubyło po 2 mole. Zapiszmy te dane w tabeli i ustalmy początkowe liczby moli substancji znajdujących się w układzie:

 

 

n0 [mol]

Δn [mol]

nk [mol]

CH3COOH

5

-2

3

C2H5OH

2,5

-2

0,5

CH3COOC2H5

0

+2

2

H2O

1

+2

3

Z wyznaczonych danych wynika, że w układzie na początku znajdowało się:

`n_"kwas"=5mol `

`n_"alkohol"=2,5mol `

`n_"woda"=1mol `

Z treści zadania wiemy, że w każdym z roztworów (kwasu i alkoholu) znajdowało się tyle samo wody. Wiemy, że w układzie znajdował się 1 mol wody, czyli na kwas przypadało 0,5 mola wody i na alkohol tak samo. Roztowry te skłądały się więc z:

5 moli kwasu i 0,5 mola wody

2,5 mola alkoholu i 0,5 mola wody

Wyznaczmy masę składników roztwory kwasu oraz masę całego roztworu:

`M_(CH_3COOH)=60g/(mol) `

`M_(H_2O)=18g/(mol) `

`m_(CH_3COOH)=5mol*60g/(mol)=300g `

`m_(H_2O)=0,5mol*18g/(mol)=9g `

`m_"roztworu"=300g+9g=309g `

Wyznaczmy stężenie procentowe kwasu:

`Cp=m_s/m_"roztworu"*100% `

`Cp=(300g)/(309g)*100% `

`Cp=97% `

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe kwasu octowego użytego do doświadczenia wynosiło 97%