Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Masa cząsteczkowa celulozy...4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`#((C_6H_10O_5)_n)_(590000u)+nH_2O\ #(->)^(HCl,"enzymy")\ nC_6H_12O_6` 

`M_(C_6H_10O_5)=162u `

Oby obliczyć ilość reszt glukozowych, należy masę celulozy podzielić przez masę jednej jej podjednostki

`n=(590000u)/(162u)=3642` 

 

Odpowiedź: Otrzymana celuloza składa się z 3642 reszt glukozowych