Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Przeprowadzono reakcję estryfikacji...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`#(HCOOH)_(2mol)+#(C_2H_5OH)_(2mol)\ #(harr)^(H_2SO_4)\ #(HCOOC_2H_5)_(x)+#(H_2O)_(x)` 

`K=2 `

Zapisujemy dane do tabelki

związek

n0

∆n

nk

HCOOH

2mol

2mol-x

2mol-1,17mol=0,83mol

C2H5OH

2mol

2mol-x

2mol-1,17mol=0,83mol

HCOOC2H5

0

+x

1,17mol

H2O

0

+x

1,17mol

 

 

Zapisujemy wyrażenie na stałą równowagi i podstawiamy do niego dane

`K=([HCOOC_2H_5]*[H_2O])/([HCOOH]*[C_2H_5OH]) `

`K=(x*x)/((2-x)*(2-x)) `

`2=x^2/(4-2x-2x+x^2) `

`2=x^2/(4-4x+x^2) `

`8-8x+2x^2-x^2=0 `

`x^2-8x-8=0 `

`Delta=32 `

`sqrt(Delta)=sqrt(32)=5,66 `

`x_1=(8-5,66)/2=1,17 `

`x_2=(8+5,66)/2=6,83 ` 

 

Wartość `x_2` nie spełnia warunków zadania, więc do dalszych obliczeń (zawartych w tabeli) przyjmiemy wartość `x_1` 

 

 Odpowiedź: Liczby moli substratów i produktów w stanie równowagi wynoszą odpowiednio:

HCOOH - 0,83 mol,

C2H5OH - 0,83 mol,

HCOOC2H5 - 1,17 mol,

H2O - 1,17 mol