Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:2017
Napromieniowanie izotopu B cząstkami...4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Napromieniowanie izotopu B cząstkami...

65Zadanie
66Zadanie
67Zadanie
68Zadanie
69Zadanie
70Zadanie

W równaniu suma liczb masowych i atomowych z prawej strony równania musi być równa sumie liczb masowych i atomowych z lewej strony równania. Na tej podstawie wyznaczymy liczby masową i atomową oraz symbol pierwiastka, który powstanie w przemianie.

Zapisujemy pierwszy schemat:

`^10_5B+^4_2He\ ->\ ^A_1_Z_1X+^1_0n `

Korzystając z informacji podanej na początku ustalamy liczbę A1 oraz Z1 oraz symbol pierwiastka X

`A_1=10+4-1=13 `

`Z_1=5+2-0=7 `

`X=N `

Zapisujemy drugi schemat:

`^13_7N\ ->\ ^A_2_Z_2Y+^0_1e^+ `

Korzystając z informacji podanej na początku ustalamy liczbę A2 oraz Z2 oraz symbol pierwiastka X

`A_2=13-0=13 `

`Z_2=7-1=6 `

`Y=C `

Symbol pierwiastka Y: C

Liczba masowa A2: 13