Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:2017
Próbka pewnego materiału...4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Próbka pewnego materiału...

58Zadanie
59Zadanie
60Zadanie

Dane:

`m=40g `

`T_(1/2)=5lat `

`t=15lat `

Szukane:

`m_t=? `

Rozwiązanie:

Aby rozwiązać to zadanie korzystamy z wzoru:

`m_t=m*(1/2)^(t/(T_(1/2))) `

W ten sposób wyliczymy masę izotopu, która pozostała w próbce po czasie t=15 lat. Znając masę początkową izotopu i masę, która pozostała po czasie t wyznaczymy masę izotopu, który uległ rozpadowi.

Podstawiamy dane liczbowe do równania:

`m_t=40g*(1/2)^((15)/5)=40g*(1/2)^3=5g `

Po 15 latach zostało 5g izotopu w próbce. Oznacza to, że rozpadowi uległo:

`40g-5g=35g`

Odpowiedź:Rozpadnie się 35 g próbki