Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:2017
Promieniotwórczy izotop Th emituje...4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Promieniotwórczy izotop Th emituje...

40Zadanie
41Zadanie
42Zadanie
43Zadanie
44Zadanie

Izotop 23290Th emituje cząstkę α, w wyniku czego powstaje pierwiastek radu, który następnie emituje cząstkę ß-. Zapiszmy te przemiany, dzięki którym ustalimy liczbę masową i atomową powstałego pierwiastka

`^232_90Th\ ->\ ^228_88Ra+^4_2alpha `

`^228_88Ra\ ->\ ^228_89Ac+^0_-1e `

W wyniku tych dwóch przemian powstał izotop aktynu o liczbie masowej 228 i liczbie atomowej 89

Odpowiedź:Liczba masowa A: 228, Liczba atomowa Z: 89