Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:2017
Oblicz i zapisz w poniższej tabeli...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oblicz i zapisz w poniższej tabeli...

503Zadanie
504Zadanie
505Zadanie
506Zadanie
507Zadanie

4,4 g CO2

6,4 g H2S

3,4 g NH3

120 g CuSO4

1,15 g sodu

0,1 mol

0,188 mol

0,2 mol

0,75 mol

0,05 mol

 

`CO_2 `

Aby ustalić jaką liczbę moli stanowi 2,2 g CO2, najpierw musimy wyznaczyć masę molową tej cząsteczki

`M_(CO_2)=M_C+2*M_O=12g/(mol)+2*16g/(mol)=44g/(mol) `

Aby wyznaczyć jaką liczbę moli stanowi 4,4 g korzystamy z wzoru:

`n=m/M `

gdzie:

n - liczba moli

m - masa próbki

M - masa molowa związku

Podstawiamy dane liczbowe:

`n=(4,4g)/(44g/(mol))=0,1mol `

 

`H_2S `

Postępujemy analogicznie jak w przykładzie powyżej.

`M_(H_2S)=2*M_H+M_S=2*1g/(mol)+32g/(mol)=34g/(mol) `

`n=m/M `

`n=(6,4g)/(34g/(mol))=0,188mol `

 

`NH_3 `

`M_(NH_3)=M_N+3*M_H=14g/(mol)+3*1g/(mol)=17g/(mol) `

`n=m/M `

`n=(3,4g)/(17g/(mol))=0,2mol `

 

`CuSO_4 `

`M_(CuSO_4)=M_(Cu)+M_S+4*M_O=64g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=160g/(mol) `

`n=m/M `

`n=(120g)/(160g/(mol))=0,75mol `

 

`Na `

`M_(Na)=23g/(mol) `

`n=m/M `

`n=(1,15g)/(23g/(mol))=0,05mol`