Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:2017
Przeprowadzono chemiczną reakcję zobojętniania...4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeprowadzono chemiczną reakcję zobojętniania...

481Zadanie
482Zadanie
483Zadanie
484Zadanie

Zachodzi reakcja opisana równaniem:

`2NaOH+H_2SO_4\ ->\ Na_2SO_4+2H_2O `

Z równania tej reakcji wynika, że 2 mole NaOH reagują z 1 molem H2SO4. Oznacza to, że stosunek molowy tych substratów wynosi 2:1

Aby obliczyć stosunek masowy tych substratów musimy najpierw policzyć masy każdego z nich

`M_(NaOH)=M_(Na)+M_O+M_H=23g/(mol)+16g/(mol)+1g/(mol)=40g/(mol) `

`M_(H_2SO_4)=2*M_H+M_S+4*M_O=2*1g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=98g/(mol) `

Wiemy już, że oba substraty reagują w stosunku molowym 2:1, ich stosunek masowy musi się więc odnosić również do liczby moli. Oznacza to, że 2.40g NaOH reaguje z 98g H2SO4:

`2*40g/(mol)\ NaOH\ :\ 98g/(mol)\ H_2SO_4 `

Stosunek masowy substratów reakcji wynosi więc:

`40\ NaOH\ :\ 49\ H_2SO_4 `

 

Stosunek molowy: `n\ NaOH\ :\ n\ H_2SO_4\ =\ 2\ :\ 1`

Stosunek masowy:`\ m\ NaOH\ :\ m\ H_2SO_4\ =\ 40\ :\ 49`