Autorzy:Dariusz Witowski, Jan Sylwester Witowski
Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Nowa Matura
Rok wydania:2017
Podaj w przybliżeniu, w ilu...4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Podaj w przybliżeniu, w ilu...

24Zadanie
25Zadanie
26Zadanie
27Zadanie
28Zadanie

W 1 cm3 wody będoącej w naturalnym obiegu znajduje się 6.104 atomów trytu. 1 mol atomów trytu zawiera 6,02.1023 atomów trytu. Obliczmy w jakiej objętości wody znajduje się taka liczba atomów. Skorzystamy z metody proporcji:

`1cm^3\ -\ 6*10^4\ "atomów" `

`x\ \ \ \ \ -\ 6,02*10^(23)\ "atomów" `

`x=(6,02*10^(23)"atomów"*1cm^3)/(6*10^4"atomów")=1,0*10^(19)cm^3=1,0*10^(16)dm^3` 

Odpowiedź:1 mol atomów trytu znajduje się w 1*10^16 dm3 wody